Yoga & Meditation

FEEL it BETTER håller yogaklasser hos er på företaget där vi erbjuder företagsanpassade träningar för individ, team eller större grupper.

FEEL it BETTER arbetar med ett syfte att skapa ett bättre återhämtning och balans för dig i din vardag där de flesta idag upplever höga prestationskrav och stress. Att kliva in på yogamattan innebär för många en skön paus i vardagen och en början på en resa med många hälsofördelar

Vi anpassar en yogaklass efter kundens önskemål och utgångsläge. Gemensamt för våra yogaklasser är att det är lågintensivt och meditativt. Vårt syfte är att skapa återhämtning och ny energi.

För mer information om hur vi tänker kring en friskvårdsaktivitet med yoga på företaget, kontakta oss så berättar vi gärna mera.

 

Vad är YOGA?
Det känns viktigt att informera om att yoga inte är bunden till någon religion. Yoga är en filosofi (samkhya) och ett förhållningssätt till livet. Filosofin handlar om att förena medvetenheten om kroppen och sinnet (tankar och känslor) med oss själva. Yoga kommer ursprungligen från Indien och Rajayoga blev systematiserad för runt 2000 år sedan av Patanjali i Yoga Sutras (visdomspärlorna), som är en del av Vedaskrifterna. Denna yoga kan också benämnas som Rajayoga.

Rajayoga och dess filosofi kallas även för Ashtangayoga (åttalemmad yoga) och har åtta steg för att nå sitt syfte av inre frid. Ashtangayoga ska inte förväxlas med Ashtanga Vinyasa-Yoga, som är en populär yogaform med bestämda serier av fysiska övningar (Sri Pattabhi Jois).

De åtta stegen mot inre frid är:

Yama – fem moraliska och etiska regler

Niyama – fem principer om självstudier och självrening

Asanas – kropsställningar och rörelser

Pranayama – kontroll av andningen och livskraften med olika andningstekniker

Pratyahara – fokus bortom sinnet (tankar och känslor)

Dharana – koncentration

Dhyana – meditation

Samadhi – djupgående meditation och inre frid

 
Varmt välkommen till någon av våra yogaklasser i vår mysiga lokal på Mariatorget
där vi vill att du ska få en unik upplevelse i varje möte med dig själv på yogamattan!

"NAMASTÉ"

”jag bugar för dig”


Give yourself a break.
Give yourself credit.
Give yourself time.
Give yourself attention.
Give yourself love.
Give yourself power.
Give yourself to you.