E-hälsa med mätbara träningsmetoder för återhämtning & prestation
 

 PÅVERKA STRESSNIVÅN - SKAPA INRE BALANS
- ÖKA PRESTATIONSFÖRMÅGAN

 

Är ett kunskapsföretag med ledande tränings- och mätmetoder för återhämtning och stress. Vi har strategiska samarbeten med ledande leverantörer och ett nätverk av spets-kompetens. Som friskvårdspartner möter vi företagens och organisationers stora behov av att minska ohälsa och skapa en långsiktigt friskare och mer lönsam arbetsmiljö. Enkla verktyg för ledning, grupper och individer i vardagen.

Har ditt företag rutiner för att förebygga och påverka stress och ohälsa enligt Arbetsmiljölagens föreskrifter (2015:4) för att:

  • Undersöka nuläget
  • Riskbedöma
  • Vidta åtgärder
  • Följa upp

Event för TEAM-utveckling och ny inspiration i företag/organisationer.

Vi erbjuder bl a företaget elller teamet en möjlighet till inspiration att träna hjärnan på ett lekfullt, roligt och effektivt sätt. Vi kommer ut till företaget och skapar inspiration, motivation och ny kunskap.

För mer information och referenser kontakta oss på .

Offertförfrågan

© FEEL it BETTER