CHARLOTTA KJELLSDOTTER ÅKESSON

CHARLOTTA KJELLSDOTTER ÅKESSON
Certifierad Life Kinetik-tränare, ett rörelseprogram för utveckling av hjärnan
HRV Tränare, livsstilscoach med stresshantering
Diplomerad yogalärare i Ashtanga Yoga, YinYoga, Restorative Yoga & Yoga Nidra (ISHTA)
Utbildad inom Yoga-Anatomi och Chakra-Yoga
Kommunikolog - läran om det som är gemensamt i allt förändringsarbete

Charlotta är uppvuxen på Österlen i en fruktodlarfamilj. Hon har en yrkesbakgrund från näringslivet där hon bland annat haft en egen konsultverksamhet och arbetat många år som ekonomichef. Mer information på LinkedIn.

Hon har gått igenom stora förändringsprocesser och hittat ett större syfte i sin karriär och arbetar numera med stor nyfikenhet på området inom hälsa.  "Det är så många idag som behöver vägledning för att må lite bättre och hitta balans i livet." Charlotta arbetar genom FEEL it BETTER med en unik kompetens och föreståelse med flera etablerade träningsmetoder för att stärka samarbetet mellan hjärta och hjärna.

"Det är med stor tacksamhet jag nu lever min livsdröm och att jag får dela med mig av min förståelse och erfarenheter genom FEEL it BETTER."