Inner Balance BT-sensor

1 996,00 kr

Stresshantering med Inner Balance Bluetooth-sensor för vardaglig hemträning (pris ex moms). Avdragsgill friskvård!

Med denna bluetooth sensor kan du själv träna i din vardag. Sensorn kopplas till appen Inner Balance i din mobil. Med så kallad biofeedback får du omedelbart respons om tillståndet i din kropp. Vi rekommenderar att du tränar 2 ggr/dag minst 5 minuter.

Teknologin kommer från HeartMath.