Våra effektiva mätmetoder

Vad mäter vi?

Hur mäter vi?

Varför mäter vi?

När mäter vi?

 

Individuell livsstilsanalys med EKG

Syftet med analysen är att identifiera livsbalansen i vardagen mellan arbete & återhämtning, sömn & rörelse/kondition & fritid.

  1. Rapporten ger en tydlig bild av följande:
    Vilka faktorer i vardagen skapar stress och vilka aktiviteter som ger återhämtning?
  2. Energibalansen - vilka faktorer ger och tar energi och ger sömnen tillräcklig energipåfyllning för att klara den dagliga prestationen.
  3. Vi mäter hälsoeffekter från fysisk aktivitet och konditionsnivå (VO2 max).
    Denna långtidsmätning med EKG-sensor görs under ca 4-5 dygn. Du får också en genomgång av den skriftliga rapporten med konkreta tips och råd om vad du kan göra för att få mer energi, bättre återhämtning och prestera bättre i vardagen.

LÄS MER OM LIVSSTILSANALYS MED EKG ››

Utveckla förmågan att hantera stress

Genom att lära sig påverka hjärtats rytm genom andning, mentalt och emotionellt fokus - kan du lära dig styra din inre aktivitet och skapa ett bättre tillstånd. HRV Träning Sverige driver på både forskning och utveckling kring och med hjärtat som verktyg

Vi har möjlighet att följa individens dagliga träning via molnet.

Olika HRV-mätningsmetoder med biofeedback

  1. HEARTMATH-teknologi
  2. ELITE HRV (teknik från Elite HRV, USA)

Beställ våra produkter