Få koll på din stress- och återhämtningsbalans samt konditionsnivå med en livsstilsanalys 

Livsstilsanalys med EKG – Feel it Better

Har du koll på din stress- och
återhämtningsbalans?

Jag vill beställa en livsstilsanalys

En livsstilsanalys med EKG ger objektiva data om livsstilsfaktorer som påverkar välmåendet under arbetstid, fritid och sömn. Under fyra dygn mäter vi kroppens reaktioner i det autonoma nervsystemet (ANS) som synliggör stress och återhämtning.

Mätmetoden görs i med teknologi från Firstbeat.

En tydlig livsstilsrapport erhålls följande:

  1. Stress- och återhämtningsbalansen
  2. Sömnens återhämtande mängd & kvalitet
  3. Hälsoeffekt från fysisk aktivitet
  4. Energiförbrukning
  5. Konditionsnivå (VO2-max)

 

Vi mäter HRV

Vi mäter HRV och vad är HRV?

(eng: Heart Rate Variability)

HRV är en markör som berättar om vårt hälsotillstånd och är starkt relaterat till vår livsstil. Hur hjärtat slår är kopplat till vårt autonoma nervsystem (ANS) som i sin tur påverkas av både yttre och inre faktorer. Vår biokemi och hormonbalans påverkas också. Vårt autonoma nervsystem är inte viljestyrt men kan påverkas av hur vi andas.

HRV är tiden mellan två efterföljande hjärtslag (R-R intervall), mätt från de så kallade ”R-taggarna” på en EKG kurva – medelvariation av flera på varandra efterföljande hjärtslag är det som kallas HRV.

Vi kan dela upp autonoma nervsystemet i:

  1. Det sympatiska nervsystemet - kroppens GAS då blodcirulationen ökar och matsmältningen lugnas.
  2. Det parasympatiska nervsystemet - kroppens BROMS då blodcirkulationen saktar ner och matsmältningen aktiveras.
HRV ökar när kroppen slappnar av och hjärtat slår långsamt.

Vad påverkar HRV?

HRV ökar när kroppen slappnar av och hjärtat slår långsamt. HRV sjunker vid stress det vill säga när hjärtat börjar slå snabbare. Hög HRV anses vara en indikation på ett friskt hjärta. HRV-värden kan skilja mycket från individ till individ och påverkas av olika faktorer såsom:

  1. Stress*
  2. Hälsa & fysisk kondition*
  3. Arv & kön

*Stress och *hälsa/fysisk kondition är faktorer vi kan påverka genom exempelvis förändrad livsstil och träning av olika slag. Vi rekommenderar även HRV Biofeedback som är en funktionell träningsmetod som används i vardagen för att skapa inre balans i nervsystemets gas och broms.

Bakgrund och vetenskap

Firstbeat används i dagsläget av tusentas företag, hundratals elitidrottslag och miljontals konsumenter för att förbättra sitt välbefinnande och prestationsförmåga.

Firstbeat är den ledande leverantören av fysiologiska analyser för idrott, träning och välbefinnande med en bakgrund i toppmodern forskning inom fysiologi, matematisk modellering och beteendevetenskap.

 

Sammanfattning av livsstilsanalysen

Sammanfattning av innehåll och resultat i den individuella livsstilsanalysen.

Robert Karlsson, Proffessionell Golfare har gjort livsstilsanalys med EKG-mätning hos FEEL IT BETTER

Det var en ögonöppnare!

Robert Karlsson, Proffessionell Golfare

FEEL it BETTER - CERTIFIED PROVIDER FIRSTBEAT

FEEL IT BETTER ÄR

FIRSTBEAT CERTIFIED PROVIDER.