Få koll på din stress- och återhämtningsbalans med en EKG livsstilsanalys

En livsstilsanalys med EKG ger dig objektiva data om livsstilsfaktorer som påverkar välmåendet under arbetstid, fritid och sömn. Under tre-fyra dygn mäter vi kroppens reaktioner i det autonoma nervsystemet (ANS) som synliggör stress och återhämtning.

Mätmetoden görs med teknologi från Firstbeat.

I en tydlig livsstilsrapport får du följande information:

  1. Stress- och återhämtningsbalans
  2. Sömnens återhämtande mängd & kvalitet
  3. Hälsoeffekt från fysisk aktivitet
  4. Energiförbrukning
  5. Konditionsnivå (VO2-max)

Efter mätningen får du en personlig genomgång av din PDF-rapport. 


"Livsstilsanalysen var en riktig ögonöppnare för mig"

Robert Karlsson
Professionell golfare

Bakgrund och vetenskap

Firstbeat används av tusentals företag, hundratals elitidrottslag och miljontals konsumenter för att förbättra välbefinnande och prestationsförmåga. Firstbeat är den ledande leverantör av fysiologiska analyser.

Livsstilsanalys

Sammanfattning

Sammanfattning av innehåll och resultat i den individuella livsstilsanalysen.

Klicka här för att se ett exempel på hur en sammanfattning kan se ut ››

Vad är HRV?

HRV kommer från engelskans Heart Rate Variability.

HRV är en markör som berättar om vårt hälsotillstånd och är starkt relaterat till vår livsstil. Hur hjärtat slår är kopplat till vårt autonoma nervsystem (ANS) som i sin tur påverkas av både yttre och inre faktorer. Vår biokemi och hormonbalans påverkas också. Vårt autonoma nervsystem är inte viljestyrt men kan påverkas av hur vi andas. 

HRV är tiden mellan två efterföljande hjärtslag (R-R intervall), mätt från de så kallade ”R-taggarna” på en EKG-kurva – medelvariation av flera på varandra efterföljande hjärtslag är det som kallas HRV.

Vad påverkar HRV?

HRV ökar när kroppen slappnar av och hjärtat slår långsamt. HRV sjunker vid stress det vill säga när hjärtat börjar slå snabbare. Hög HRV anses vara en indikation på ett friskt hjärta. HRV-värden kan skilja mycket från individ till individ och påverkas av olika faktorer såsom:

  1. Stress*
  2. Hälsa & fysisk kondition*
  3. Arv & kön

*Stress och *hälsa/fysisk kondition är faktorer vi kan påverka genom exempelvis förändrad livsstil och träning av olika slag. Vi rekommenderar även HRV Biofeedback som är en funktionell träningsmetod som används i vardagen för att skapa inre balans i nervsystemets gas och broms.