Mental coachning

Coachning för ditt önskade tillstånd som högpresterare

I all prestation handlar det om att våga möta utmaningar, motstånd och omvandla dessa till att bli dina styrkor. I coachingen ingår metoder och träning av den inre konditionen och olika former av mätningar med syfte att stärka samspelet mellan hjärta och hjärna.

 • Bli mer balanserad och starkare samt mogna som människa.
 • Coachande samtal som stärker självbilden och definierar målbilden av ditt önskade tillstånd.
 • Vikten av att göra medvetna val
 • Vi definierar processen och genomförandet samt dina resurser och stödsystem
 • Arbetar med den yttre och inre dialogen och dess påverkan på resultatet.
 • Vi skapar din egen framgång och förmåga att över tid bli din egen coach
 • Mätmetoder där vi identifierar dina motstånd och tillgångar
 • Träning av HRV (HjärtRytmsVariationen) för att hitta din mentala balans
 • EKG mätningar i början och slutet av processen
 • Din egen skapade processymbol som fylls med dina personliga värden som varumärke.
 • Individ och situationsanpassade balansmodeller, rutiner och stödsystem
 • EKG mätning för att mäta din stress- och återhämtningsbalans samt konditionsnivå
 • HRV-sensor för daglig andningsträning med handledningsstöd
 • Verktyg för ökad självinsikt och medvetande
 • Sänkta stressnivåer