Träna HRV för din inre balans, ökade återhämtning och sömn

GRUNDLÄGGANDE FÖR DIN VARDAGLIGA PRESTATION

Du kan själv påverka hjärtats rytm

HRV står för Hjärt Rytm Variation (Heart Rate Variability) och det är hjärtat som är verktyget i HRV-träning.

Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans och genom att träna HRV kan du själv påverka hjärtats rytm (hjärtats gas och broms). Du får lära dig andnings- och fokuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet.

Genom HRV-träning med biofeedback (det pedagogiska verktyget) kan vi förändra vårt beteendemönster, minska stress och lära oss fokusera på det som går att förändra.

"Vi känner en betydligt bättre återhämtning varje dag vi tränar"

Niklas Holmgren      
Högexplosiv sportkommentator

Jeanette Tell


Niklas Holmgren tränar HRV hos FEEL it BETTER
VÅRA POPULÄRA PRODUKTER

Inner Balance BT-sensor

Stresshantering med Inner Balance Bluetooth-sensor för vardaglig hemträning. Sensorn kopplas till appen Inner Balance i din mobil. Med så kallad biofeedback får du omedelbart respons om tillståndet i din kropp. 

Startpaket HRV-träning

Du får en sensor och en mobilapp för din vardagliga hemträning och mätning. I paketet ingår tre tillfällen/möten med någon av våra duktiga handledare. Allt för att du enkelt ska komma igång med din träning. 

Livsstilsanalys med EKG-mätning

Långtidsmätning med EKG-sensor görs under 3–4 dygn. Du får också en genomgång av den skriftliga rapporten med konkreta tips och råd om vad du kan göra för att få mer energi, bättre återhämtning och prestera bättre i vardagen. 

"Fantastiskt att se och bli medveten om de små sakerna som går att förändra"

Jessica Eibladh
Sockerskolan

"Det har varit mycket spännande att se och jag kommer fortsätta att HRV-träna för att stödja min viktiga nattsömn"

Cristina Krügnell
Sockerskolan

HRV Träning används framgångsrikt inom friskvård, näringsliv, företagshälsa och idrott. Det här är den beprövade träningsmetoden som FEEL it BETTER använder för att mäta (biofeedback) och träna HRV (Hjärt-Rytms-Variation).

I många former av obalans, sjukdom och ohälsa har stress en betydande negativ inverkan. En del i stressreaktionen är överaktivitet i den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Ett hälsosamt kroppsligt system reglerar aktiviteten mellan SNS (Sympatiska Nervsystemet) och PSNS (Parasympatiska Nervsystemet) naturligt.

Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon eller din dator, samt en sensor, följer du direkt effekterna av din träning.