Mental coachning

Coachning för ditt önskade tillstånd som högpresterare


I all prestation handlar det om att våga möta utmaningar, motstånd och omvandla dessa till att bli dina styrkor. I coachningen ingår metoder och träning av den inre konditionen och olika former av mätningar med syfte att stärka samspelet mellan hjärta och hjärna.

Exempel på innehåll i vår coachning
 • Bli mer balanserad och starkare samt mogna som människa.

 • Coachande samtal som stärker självbilden och definierar målbilden av ditt önskade tillstånd.

 • Vikten av att göra medvetna val

 • Vi definierar processen och genomförandet samt dina resurser och stödsystem

 • Arbetar med den yttre och inre dialogen och dess påverkan på resultatet.
 • Vi skapar din egen framgång och förmåga att över tid bli din egen coach

 • Mätmetoder där vi identifierar dina motstånd och tillgångar

 • Träning av HRV (HjärtRytmsVariationen) för att hitta din mentala balans

 • EKG mätningar i början och slutet av processen

 • Din egen skapade processymbol som fylls med dina personliga värden som varumärke.


 • Individ och situationsanpassade balansmodeller, rutiner och stödsystem

 • EKG mätning för att mäta din stress- och återhämtningsbalans samt konditionsnivå

 • HRV-sensor för daglig andningsträning med handledningsstöd

 • Verktyg för ökad självinsikt och medvetande

 • Sänkta stressnivåer