HRV – ger inre balans och ökad återhämtning för bättre prestation i din vardag

Genom HRV Träning med biofeedback (det pedagogiska verktyget) kan vi förändra vårt beteendemönster, minska stress och lära oss fokusera på det som går att förändra.

Du kan själv påverka hjärtats rytm

HRV står för Hjärt Rytm Variation (Heart Rate Variability) och det är hjärtat som är verktyget i HRV-träning.

Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans och genom att träna HRV kan du själv påverka hjärtats rytm (hjärtats gas och broms). Du får lära dig andnings- och fokuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet.

Genom HRV Träning med biofeedback (det pedagogiska verktyget) kan vi förändra vårt beteendemönster, minska stress och lära oss fokusera på det som går att förändra.

HRV Träning används framgångsrikt inom friskvård, näringsliv, företagshälsa och idrotten. Den beprövade träningsmetoden som FEEL it BETTER använder för att mäta (biofeedback) och träna HRV (HjärrtRytmsVariation).

I många former av obalans, sjukdom och ohälsa har stress en betydande negativ inverkan. En del i stressreaktionen är överaktivitet i den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Ett hälsosamt kroppsligt system reglerar aktiviteten mellan SNS (Sympatiska Nervsystemet) och PSNS (Parasympatiska Nervsystemet) naturligt.

Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon eller din dator, samt en sensor, följer du direkt effekterna av din träning.

Vi söker fler HRV-tränare till vårt nätverk

Vi söker fler HRV-tränare till vårt nätverk!

FEEL it BETTER vill bygga vidare på vårt nätverk av skickliga HRV-tränare för att utveckla HRV-träning inom svensk friskvård.

Varför? Om du brinner för att coacha och hjälpa andra till en bättre livsbalans kan vi tillsammans möta behovet av att minska stressen i samhället. Vår bas är i Stockholm och det spelar ingen roll var i Svergie du befinner dig.

Kontakta oss om du är intresserad av att utbilda dig till HRV-tränare eller vill ingå i vårt nätverk av kompetens och med produkter som är mätbara och som ger väldigt tydliga resultat. ››