YTTERLIGARE ETT PROFFS VÄLJER FEEL IT BETTER

Ytterligare ett golfproffs väljer FEEL it BETTER's helhetssyn av träningsmetoder för återhämtning och prestation.

Vi är glada att fler ser möjligheten av att träna den inre konditionen med våra verktyg för samspelet mellan hjärta och hjärna.

I det här paketet startar och avslutar vi med en analys av återhämtningsförmågan med ett 24 timmars EKG samt ett HRV-test. Klienten tränar under träningsperioden själv dagligen enligt anpassat träningsprogram. I detta program ingår bland annat en sensor för att dagligen mäta sin egen förmåga att hålla balans i nervsystemet samt ett program för det visuella systemet. Utöver detta träffas vi löpande och tränar hjärnan på ett lekfullt, roligt och effektivt sätt med den framgångsrika metoden Life Kinetik.