Utbilda dig till HRV Tränare Steg 1 den 5-6 maj i Stockholm

För första gången genomförs HRV Tränare Steg 1 som en intensivutbildning i Stockholm. Utbildningen är mycket populär och platserna begränsade. Du får lära dig använda HRV biofeedback ihop med andningsövningar, genomföra HRV Tester på klienter, förstå HRV Tränings vetenskapliga grund.

I priset ingår mätutrustning för HRV biofeedback som kan användas för både egen träning och klientarbete.

Kursinnehåll 5 Maj
Teoretiskt ramverk, vad är HRV? Hur kan det mätas, förstås och tillämpas i stresshantering?
HRV biofeedback – Genomgång av viktiga funktioner och applikationer för stresshantering.
HRV biofeedback – praktisk övning för att orientera sig i programmet
Andningens betydelse – pedagogisk förklaringsmodell med hjälp av HRV biofeedback, som kopplas till vår förmåga att påverka stressreaktioner.
Andningens betydelse – praktiska övningar med återkoppling från HRV biofeedback och du får hjälp av kursledarna att tolka och tillämpa dina resultat.

Kursinnehåll 6 Maj
Att skapa  en baslinje – riktlinjer för utgångsläget och  att följa upp och tolka utvecklingen.
Att skapa en baslinje – vi tränar praktiskt, med återkoppling från kursledarna.
Andningens kopplingar till Acceptans, vi tränar oss att introducera HRV-biofeedback som ett sätt att finna vägen till acceptans.
Träningsprogram – utifrån utgångsläget skapa ett upplägg för  att träna upp andningens funktion ur ett stresshanteringsperspektiv.
Vi tränar och använder konkreta exempel från kursdeltagarnas vardag.

Praktik efter utbildningsdagarna
Efter de två utbildningsdagarna i Stockholm, genomför du på egen hand egen HRV Träning, samt gör minst fem baslinje-upptagningar på andra individer/klienter än dig själv för att få en bra känsla för hur individuella skillnader kan se ut och tolkas. Du har fem månader på dig att slutföra din praktik, men så snart du skickat in dina resultat, blir du certifierad HRV Tränare steg 1.

Pris: 6995 SEK+moms (inklusive HRV biofeedbackverktyget emWave Pro)