SockerSkolan valde FEEL it BETTER

SockerSkolans ledning och grundare har tränat med FEEL it BETTER's träningmetoder för inre balans, återhämtning och stresshantering. Vi har under 6 månader genomfört ett utvecklingsprogram som omfattat bland annat långtidsmätning 24 timmars EKG av hjärtat, HRV-andningsträning i vardagen, coachning och utbildning för att medvetandegöra stressfaktorer i vardagen.

SockerSkolan är ett mycket spännande och viktigt företag som vill vägleda sockerberoende till ett värdigt liv och till ett livslångt tillfrisknande från beroende där det främsta utloppet är socker, gluten och mat. De tillhandahålla kurser, enskilda samtal och behandling genom ett holistiskt synsätt på beroendesjukdomen. Läs mer om det fina arbete som Sockerskolan gör på www.sockerskolan.se.