Robert Karlsson berättar om sin träning med FEEL it BETTER

Lyssna på en av Sveriges genom tiderna bästa golfspelare som har fått en ny dimension av sin träning genom FEEL it BETTER´s träningsmetoder där samspelet mellan hjärta och hjärna ligger i fokus.

Genom att träna Life Kinetik utvecklas och förstärks hjärnans funktioner och synen.

Med HRV Träning skapas en medvetenhet om vårt tillstånd och nervsystem för att hantera vår inre balans i utmanande eller kritiska situationer.

Dessa båda träningsformer kan utövas av alla för att hantera stress i vardagliga situationer.