Life Kinetik förbättrar hjärnans kapacitet på en rad områden

Om Life Kinetik i media den augusti 2016

Titta på ett inlägg i VLT - Västmanlands Länstidning om en "unik träning för din hjärna"