Life Kinetik 3.0 i Stockholm

4 maj 2020
Vidareutvecklad utbildning i Life Kinetik till 3.0

Den redan framgångsrika träningsmetoden Life Kinetik har vidareutvecklats till version 3.0. Grundutbildningen är numera tre dagar lång och denna utbildning kommer i Stockholm att ske i vårt kompetenscenter för Life Kinetik. 

Nästa tillfälle är den 13 – 15 maj. Det finns några platser kvar.

LÄS MER HÄR

I Stockholm kommer löpande uppdateringsutbildningar för redan utbildade tränare att ske under sommaren och hösten. För mer information kontakta oss gärna.