Inspirationsföreläsning på Handelsbankens Idrottsförening

Tack för all positiv respons vi fick för vår föreläsning på Handelsbankens Idrottsförening! Mycket folk, massor av skratt och nyfikna, engagerade deltagare.

Under föreläsningen får deltagarna alltid en del teori och en del praktiska övningar. Syftet är att skapa inspiration, ny kunskap och motivation genom lekfulla och medevetandegörande övningar i föreläsningen.