Inspiration och workshop i Dalarna

För företagare och föreningar i Dalarna genomfördes en inspirationsworkshop för att skapa ny inspiration, motivation och ny kunskap. Bland annat fick deltagarna lyssna till och prova på träningsmetoder för den inre konditionen. Temat för workshopen var "Teamutveckling inom näringsliv och idrott".