Hundra Södertälje-ungdomar utbilda

FEEL it BETTER fick nöjet att utbilda etthundra ungdomar från Södertälje som under sommaren ska ut i feriearbete i kommunen. Syftet var att ge dem en större medvetenhet om varje människas potential och förmåga att påverka sin egen situation. På ett lekfullt, roligt och effektivt sätt fick ungdomarna tillgodogöra sig både teoretiska och praktiska  kunskaper om hjärnans förmåga att bilda nya kopplingar (synapser) och om att påverka nervsystemet. Det var en uppskattad worskshop som genomfördes av Thomas Lundmark från FEEL it BETTER.