FEEL it BETTER skapar ett kompetens-team av HRV-tränare

Nu är FEEL it BETTER redo att ta större uppdrag som en friskvårdspartner till företag/organisationer för att skapa bättre prestationsförmåga och återhämtning samt sänka stressnivåerna. I vårt kompetens-team är vi alla utbildade HRV-tränare och tillsammans har vi lång och djup erfarenhet och kunskap inom skilda områden. FEEL it BETTER arbetar med mätbara träningsmetoder för den inre konditionen och vi vill hjälpa företag/organisationer att leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö och stress.

Det finns plats för fler duktiga tränare och coacher. Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer!