Våra effektiva mätmetoder

Vad mäter vi? Hur mäter vi? Varför mäter vi? När mäter vi?

Individuell livsstilsanalys med EKG

Syftet med analysen är att identifiera livsbalansen i vardagen mellan arbete & återhämtning, sömn & rörelse/kondition & fritid.

Utveckla förmågan att hantera stress

Genom att lära sig påverka hjärtats rytm genom andning, mentalt och emotionellt fokus - kan du lära dig styra din inre aktivitet och skapa ett bättre tillstånd.

Livsstilsanalys med EKG

Analysen identifierar livsbalansen i vardagen mellan arbete & återhämtning, sömn & rörelse/kondition & fritid.

Vilka faktorer i vardagen skapar stress och vilka aktiviteter som ger återhämtning?

Energibalansen - vilka faktorer ger och tar energi och ger sömnen tillräcklig energipåfyllning för att klara den dagliga prestationen?

Vi mäter hälsoeffekter från fysisk aktivitet och konditionsnivå (VO2 max). Denna långtidsmätning med EKG-sensor görs under ca 4-5 dygn. 

HRV:s olika mätmetoder med biofeedback

Genom att lära sig påverka hjärtats rytm genom andning, mentalt och emotionellt fokus - kan du lära dig styra din inre aktivitet och skapa ett bättre tillstånd. HRV Träning Sverige driver på både forskning och utveckling kring och med hjärtat som verktyg

Vi har möjlighet att följa individens dagliga träning via molnet.

Vi kan rekommendera  olika metoder för att få koll på sin HRV. Bland annat arbetar vi sedan flera år med teknologi och produkter från HeartMath. Kontakta oss för mer information.

BESTÄLL VÅRA PRODUKTER

Inner Balance BT-sensor

Med denna bluetooth-sensor kan du själv träna i din vardag. Sensorn kopplas till appen Inner Balance i din mobil. Med så kallad biofeedback får du omedelbart respons om tillståndet i din kropp. Vi rekommenderar att du tränar 2 ggr/dag minst 5 minuter.


Livsstilsanalys med EKG-mätning

Denna långtidsmätning med EKG-sensor görs under ca 3–4 dygn med teknologi från Firstbeat. Du får också en genomgång av den skriftliga rapporten med konkreta tips och råd för att få mer energi, bättre återhämtning och prestera bättre i vardagen.