Inre balans och ökad återhämtning för bättre prestation i din vardag

Vad är HRV?

HRV står för Hjärt Rytm Variation (Heart Rate Variability) och det är hjärtat som är verktyget i HRV träning.

Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans och genom att träna HRV kan du själv påverka hjärtats rytm (hjärtats gas och broms). Du får lära dig andnings- och fokuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet. Genom HRV Träning med biofeedback (det pedagogiska verktyget) kan vi förändra vårt beteendemönster, minska stress och lära oss fokusera på det som går att förändra.

Våra erbjudanden
STRESSANALYSER & COACHNING på grupp- och individnivå
NULÄGES-MÄTNING av din inre balans
TRÄNINGSVERKTYG för att öka din inre balans i din vardag

Träna HRV (Hjärt-Rytms-Variation)
för bättre återhämtning och ökad prestation

HRV Träning används framgångsrikt inom friskvård, näringsliv, företagshälsa och idrotten. Den beprövade träningsmetoden som FEEL it BETTER använder för att mäta (biofeedback) och träna HRV (HjärrtRytmsVariation).

Klienten vill ofta hantera stress av olika slag för att skapa bättre återhämtning och prestationsförmåga i vardagens utmaningar. I många former av obalans, sjukdom och ohälsa har stress en betydande negativ inverkan. En del i stressreaktionen är överaktivitet i den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Ett hälsosamt kroppsligt system reglerar aktiviteten mellan SNS (Sympatiska Nervsystemet) och PSNS (Parasympatiska Nervsystemet) naturligt. Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon eller din dator, samt en sensor, följer du direkt effekterna av din träning.

Återskapar klientens balans i autonoma nervsystemet (ANS)
HRV Träning syftar till att utveckla klientens förmåga att hantera stress. genom enkla övningar i vardagen.
HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystemet). Hjärtat besitter många egenskaper. En av dem är att effektivt påverka din inre upplevelse av balans med hjälp av sin rytm. Hjärtat kan på ett kraftfullt sätt öka och minska tempot i kroppen. HRV Träning bygger på att lära klienten andning och fokuseringsövningar tillsammans med HRV biofeedback för att skapa ökad samstämmighet i autonoma nervsystemet (ANS) GAS & BROMS (sympatiska och parasympatiska systemet). 

HRV Träning hjälper människor att hitta sin inre balans
Genom att lära sig påverka hjärtats rytm genom andning, mentalt och emotionellt fokus - kan du lära dig styra din inre aktivitet och skapa ett bättre tillstånd. HRV Träning Sverige driver på både forskning och utveckling kring och med hjärtat som verktyg.

FEEL it BETTER är licensierade återförsäljare och erbjuder coachning med HRV som verktyg.

 

Vill du bli HRV-tränare?
Vi söker fler HRV-tränare till vårt samarbetsnätverk!. FEEL it BETTER vill som strategisk partner till till HRV Träning Sverige bygga vidare på nätverket av diplomerade HRV-tränare för att utveckla HRV-Träning inom svensk friskvård. All utbildning sker på distans.
 
Varför? Om du brinner för att coacha och hjälpa andra till en bättre livsbalans kan vi tillsammans möta behovet av att minska stressen i samhället. Vi bas är i Stockholm men det spelar ingen roll var i Svergie du befinner dig. Kontakta oss redan idag om du vill ingå i vårt nätverk av kompetens och kvalitet med en produkt som är mätbar och som ger väldigt tydliga resultat.
Kontakta oss