HRV – ger inre balans och ökad återhämtning för bättre prestation i din vardag

Du kan själv påverka hjärtats rytm

HRV står för Hjärt Rytm Variation (Heart Rate Variability) och det är hjärtat som är verktyget i HRV träning.

Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans och genom att träna HRV kan du själv påverka hjärtats rytm (hjärtats gas och broms). Du får lära dig andnings- och fokuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet.

Genom HRV Träning med biofeedback (det pedagogiska verktyget) kan vi förändra vårt beteendemönster, minska stress och lära oss fokusera på det som går att förändra.

HRV Träning används framgångsrikt inom friskvård, näringsliv, företagshälsa och idrotten. Den beprövade träningsmetoden som FEEL it BETTER använder för att mäta (biofeedback) och träna HRV (HjärrtRytmsVariation).

I många former av obalans, sjukdom och ohälsa har stress en betydande negativ inverkan. En del i stressreaktionen är överaktivitet i den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Ett hälsosamt kroppsligt system reglerar aktiviteten mellan SNS (Sympatiska Nervsystemet) och PSNS (Parasympatiska Nervsystemet) naturligt.

Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon eller din dator, samt en sensor, följer du direkt effekterna av din träning.

Anders Nilsson – VD, HRV Träning Sverige AB